YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ VE OTURMA İZNİYABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

BİR YILLIK ÇALIŞMA İZNİNİZ BİZDEN, ÇALIŞMAK SİZDEN

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İÇİN SİZİ BEKLİYORUZ.

       (0 212)  572 86 77      bilgi@yabancilar.com.tr

ANASAYFA

HERKESE 1+2 YILLIK
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ


0212 572 86 77
 

ÜLKE AYRIMI OLMADAN HERKESE 1 YILLIK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ ALIYORUZ.
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİZİ HEMEN ALMAK İSTEMEZ MİSİNİZ?

Herkese 1+2 Yıllık Yabancılar Çalışma İzni Hem de Ülke Ayrımı olmadan. Hemen Almak İstemez misiniz? Türkiye'de yaşayan yabancılar Çalışma Bakanlığından "yabancılar çalışma izni" almak kaydıyla çalışabilirler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı yeni uygulamaya göre yabancılar çalışma izni müracaatları sadece elektronik ortamda yapılabilmektedir. Online (elektronik) ortamda yabancılar çalışma izni başvurusu yapabilmek için  aşağıdaki şekillerde giriş yapılabilmektedir.

 

a. PTT şubelerinden sadece T.C. vatandaşlarına verilen e-devlet şifresi alınması suretiyle,
b. Cep telefonu veya hattınıza kayıtlı T.C vatandaşlarına mahsus mobil imza ile giriş yapılarak,
c. T.C vatandaşlarına mahsus Elektronik imza kartı veya dijital imza ile giriş yapılarak,

 

Giriş yöntemlerinden de anlaşılacağı üzere, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yabancılar çalışma izni işlemleri için   yabancıların sisteme girmeleri mümkün değildir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinin yapılabilmesi için, yabancının,   işverenin veya bağımsız çalışan olarak başvuracak ise şirket yetkilisinin, uzman bir danışmana vekalet vermesi gerekmektedir.

 

Türkiye'de yaşarken "yabancılar çalışma izni" almak isteyen yabancıların en az 6 aylık ikamet tezkeresi sahibi olmaları gerekmektedir. 6 aylık ikamet tezkeresi almak için lütfen aşağıdaki linki tılayınız

www.ikamettezkeresi.org

veya

0.212. 572 86 77 nolu hattımızı arayınız.

 

6 aylık ikamet tezkeresi olan yabancılar, çalışacakları alanla ilgili istenen belgeleri hazırladıktan sonra gerekli işlemler ve yabancılar çalışma izni için gerekli olan elektronik başvurular tarafımızdan yapılmaktadır. Yapılmış olan yabancılar çalışma izni başvuruları takip edilmekte ve sonuçlar tarafınıza vakit geçirilmeksizin bildirilmektedir.

 

Yabancının çalışacağı alanlarla ilgili istenen belgelerin neler olduğunu aşağıdaki linklere tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

EĞİTİM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

EV HİZMETLERİ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 

 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT İÇİ MÜRACAATLARI

YURT İÇİNDEN YAPILACAK YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURULARI (YABANCININ TÜRKİYEDE İKAMET TEZKERESİ  BULUNMASI HALİNDE VEYA MEVCUT YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNİN UZATILMASI TALEPLERİNDE)


• Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç)  yabancıların çalışma izni ilk müracaatlarını veya yabancılar çalışma izni süre uzatım başvurularını kendileri  Türkiye'den çıkmadan tarafımızdan yapılabilmektedir.


• Yabancılar Çalışma İzni başvurularının elektronik ortamda yapılması ve kağıt ortamında imzalanarak Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte şahsen  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ulaştırması tarafımızdan gerçekleştirilmektedir.


• İşverenin söz konusu yabancıyı çalıştırmak üzere ikamet tezkeresi süresi içerisinde, e-devlet’e giriş yaparak, yabancılar çalışma izni online başvuru yapması gerekmektedir.  Yabancılar çalışma izni Online başvuru tamamlanarak çıktısı alınarak işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.  Yabancılar Çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgeler süresi içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilmesi gerekmektedir.


•  Yabancılar Çalışma İzni Başvuru sonucu online ve yazılı olarak  bildirilir.


• Yabancılar Çalışma İzni belgesini alan yabancıların,   ikamet tezkeresi almak üzere İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) başvurmaları zorunludur. Aksi halde yabancılar çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ YURT DIŞI BAŞVURULARI

• Türkiye’de 6 aydan fazla ikameti olamayan yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaktır. Yabancı, yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında iş sözleşmesini, davet mektubunu veya Şirket ortağı olması halinde buna ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi’nın yanında bulunması faydalı olacaktır.


• Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği gereği   Türkiye’deki işverenin e-devlet’e giriş yaparak  yabancılar çalışma izni online başvuru tamamlaması gerkmektedir. yabancılar çalışma izni online başvuru çıktısı alınan form işveren yetkilisi ve yabancı şahıs tarafından imzalanacaktır.   Yabancılar çalışma izni başvuru formu ve müracaat için gerekli diğer belgelerin  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında gönderilmesi zorunludur. Belirtilen  sürelerin nin aşılması halinde tüm işlemlerin yasal prosedüre uygun olarak tekrarlanması gerekmektedir.


• Yabancılar çalışma izni başvurusu Bakanlık tarafından 4817 sayılı Yabancılar Çalışma İzni Hakkında Kanun, uygulama Yönetmelikleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında incelenip, ilgili kurumların da görüşleri alınarak değerlendirilir. Yabancılar Çalışma izni başvuru sonucu online ve yazılı olarak bildirilir.


• Yabancılar Çalışma izni belgesini alan yabancıların, bu belgeyi aldıkları tarihten itibaren en geç doksan gün içinde ön başvuru yaptıkları T.C. dış temsilciliğine müracaat ederek yabancılar çalışma vizesi talebinde bulunmaları gerekmektedir. Yabancılar çalışma izni vizesini alan yabancı, ülkeye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde İçişleri Bakanlığına (İl Emniyet Müdürlüklerine) yabancılar çalışma iznine bağlı ikamet tezkeresi almak için başvurmak zorundadır. Aksi halde çalışma izni geçerlilik kazanmayacaktır.

 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ

İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak ayrıca, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, yabancının ikamet izninin süresi ile iş sözleşmesinin veya işin süresine göre, belirli bir işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en çok bir yıl süreyle yabancılara TÜRKİYE'DE YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - SÜRELİ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

Bakanlık, yabancılar çalışma izni - süreli çalışma izninin geçerlilik alanını coğrafi bölge, idari sınır veya şehir gibi girdileri baz alarak genişletebilir veya daraltabilir. Bakanlık bu durumun uygulanması halinde, kararını yabancılar çalışma izni bildiriminde bulunduğu ilgili mercilere bildirmektedir.

 Bir yıllık kanuni yabancılar çalışma izni  süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere Türkiye'de yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilmektedir.

 Üç yıllık kanuni yabancılar çalışma izni süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere yabancılar çalışma izninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

 Türkiye’ye yabancılar çalışma izni alarak, çalışmak üzere gelen yabancının eş ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da yabancının kendisi ile birlikte en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları kaydıyla Kanun ve Yönetmelik hükümlerine göre  yabancılar çalışma izni- süreli çalışma izni verilebilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - YABANCILAR SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de en az “sekiz yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet eden veya toplam “altı yıllık” kanuni çalışması olan yabancılara,Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe, çalışma hayatındaki gelişmeler ve iş piyasasındaki durum  dikkate alınmaksızın, belirli bir işletme, meslek, mülki veya coğrafi alanla sınırlandırılmaksızın yabancılar çalışma izni kapsamında SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ verilebilmektedir.

 

Yabancılar çalışma izni kapsamında, emniyet makamlarından alınacak belge ile yabancının en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği kanıtlanabilmektedir. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni kapsamında ve SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ başvurusu sırasında iletilir.

 

Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancının en az “sekiz yıl” kanuni kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunu yerine getirip getirmediği  değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Ancak, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının öğrenim süreleri ikametten kabul edilir.

 

Yabancılar çalışma izni kapsamında,yabancının toplam “altı yıllık” kanuni çalışmasının bulunması koşulunun yerine getirildiği hususu ilgili mercilerden alınacak belge ile kanıtlanmalıdır. Bu belge diğer belgelerle birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yabancılar çalışma izni - süresiz çalışma izni başvurusu sırasında iletilir. Yabancılar çalışma izni kapsamında süresiz çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre İçişleri Bakanlığınca belirlenmektedir.

 

Yabancılar çalışma izni türlerinden olan süresiz çalışma izni, kapsamında bir değişiklik olmadığı sürece, ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır. Emniyet makamlarınca, yabancılar çalışma izni türü olan süresiz çalışma iznine istinaden verilen ikamet izni sürelerinin uzatılmaması halinde, Bakanlığa bilgi verilir.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ - BAĞIMSIZ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

Yabancılar çalışma izni kapsamında, bağımsız çalışacak yabancılara çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması ayrıca Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları,  koşulu ile bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir.

 

Yabancılar çalışma izni müracaatında yabancının İstihdam üzerindeki etkisinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınır. Yabancılar çalışma izni ile bağımsız çalışmak isteyen yabancının emniyet makamlarından alınacak belge ile az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirildiği  kanıtlanır. Bu belge diğer belgelerle birlikte bağımsız yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmelidir.

 

Yabancılar çalışma izni müracaatında, yabancının en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olması koşulunun yerine getirilip getirilmediği değerlendirilirken, öğrenimde/öğretimde/öğrencilikte geçen süreler dikkate alınmaz. Diğer taraftan, yabancının beraberinde Türkiye’ye gelerek, yabancı ile birlikte ikamet eden, aynı zamanda öğrenim gören eş ve çocuklarının, öğrenim süreleri ikametten sayılır.

 

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilen yabancıların ikamet izni süreleri, yabancıların İçişleri Bakanlığınca, Türkiye’de ikamet ve seyahatlerine ilişkin mevzuata göre belirlenir. Bağımsız yabancılar çalışma izni, işin mahiyeti değişmediği sürece yabancı tarafından ikamet izni sürelerine bağlı olarak kullanılır.

 

Emniyet makamlarınca, bağımsız yabancılar çalışma iznine istinaden verilen ikamet tezkeresi izni sürelerinin uzatılmaması halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bilgi verilir.

 

Bağımsız yabancılar çalışma izninin değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgeler, diğer belgelerle birlikte yabancılar çalışma izni başvurusu sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi istenebilir.

 

Bağımsız yabancılar çalışma izni verilmesi uygun bulunan yabancıya, bağımsız çalışabileceğine ilişkin “Bağımsız Yabancılar Çalışma İzni Müracaat Belgesi” verilir. Bağımsız yabancılar çalışma izni belgesi, verildiği tarihten itibaren “üç ay” süreyle geçerlidir.

 

Yabancıya, işyerini kurmasının ardından, ticaret sicil kaydını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ibraz etmesi halinde bağımsız yabancılar çalışma izni verilebilir 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİNDE İSTİSNAİ HALLER

Yabancılar çalışma izni kapsamında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde aksi öngörülmedikçe; ulusal mevzuata aykırı davranmamak ve mesleki hizmetlere ilişkin mevzuata uymak ve ilgili mercilerin görüşleri de dikkate alınmak suretiyle, statüleri aşağıda belirtilen yabancılara, bu Kanunda öngörülen sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilebilmektedir.


Sürelere tabi olmaksızın yabancılar çalışma izni verilenler;


1. Türk vatandaşı ile evli olanların yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile evli olan eşiyle Türkiye’de evlilik birliği içinde yaşayan yabancılardan; ikamete ilişkin süre koşulu aranmaksızın Türkiye’de kanuni olarak bulunanlar, doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurarak “istisnai yabancılar çalışma izni” isteyebilirler. Ancak, evli kalma süresi “üç yılı” doldurmadan evliliğin sona ermesi veya evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının belirlenmesi durumunda (formalite evlilik gibi), yabancılar çalışma izni belgesi geçerliliğini kaybeder.


2. Yerleşmiş sayılan yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların yabancılar çalışma izni, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai yabancılar çalışma izni kapsamında  verilebilir. Ayrıca, yerleşmiş yabancı kavramından, İçişleri Bakanlığının ikamet iznileri açısından bu kapsamda değerlendirdiği kişiler anlaşılır.


3. Yerleşmiş sayılan yabancıların çocuklarının yabancılar çalışma izni; Bir Türk vatandaşı ile olan evlilik birliği en az “üç yıl” sürdükten sonra sona ermiş olmakla birlikte, Türkiye’de yerleşmiş olan yabancıların Türk vatandaşı eşinden olan çocuklarının yabancılar çalışma izni de, Türkiye’de kanuni olarak bulunmaları kaydıyla istisnai olarak verilebilir.


4. Türk vatandaşlığını kaybedenlerin yabancılar çalışma izni; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 19, 27 ve 28. maddeleri kapsamında bulunan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla çalışma izinleri istisnai olarak verilebilir.


5. Rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelerek eğitimini Türkiye’de tamamlayanların yabancılar çalışma izni; Türkiye’de doğan ve kendi milli kanununa göre, vatansız ise Türk mevzuatına göre rüşt yaşını doldurmadan Türkiye’ye gelen ve Türkiye’de meslek okulu, yüksek okul veya üniversitelerden muzun olan yabancıların çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuru sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni istisnai olarak verilebilir.


6. 2510 sayılı İskan Kanunu kapsamında olanların yabancılar çalışma izni; 2510 sayılı İskan Kanununa göre muhacir, mülteci veya göçebe olarak kabul edilen yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvuruları sırasında durumlarını belgelemek koşuluyla yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.


7. Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşları ile bunların eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vatandaşı olmayan eş ve çocuklarının çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.


8. Büyükelçilik, Konsolosluk ve Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görevlendirilenler ile eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni ; Yabancı devletlerin Türkiye’deki büyükelçilikleri ile konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşların temsilciliklerinde görevli diplomat, idari ve teknik personelin hizmetinde çalışanlar ile karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere Türkiye’de bulunan büyükelçiler, konsolosluklar ve uluslar arası kuruluşların temsilciliklerinde görevlendirilen diplomatların ve idari ve teknik personelin eş ve çocuklarının yabancılar çalışma izni; Dışişleri Bakanlığı kanalı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına intikal eden başvuruları üzerine anılan Bakanlığın görüşleri doğrultusunda istisnai olarak verilebilir.


9. Bilimsel, Kültürel ve Sportif amaçlarla kısa süreli gelenlerin yabancılar çalışma izni; Bilimsel ve kültürel faaliyet amacıyla “bir ayı” aşan ve sportif faaliyetler amacıyla “dört ayı” aşan süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, Türkiye’de bulunacakları süre için, yabancılar çalışma izni kendilerine istisnai olarak verilebilir.


10. Kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni; Kanunla yetki verilen bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle; mal ve hizmet alımı, bir işin yaptırılması veya bir tesisin işletilmesi işlerinde ayrıca, yapım ve her türlü inşaat işinde çalıştırılacak kilit personel niteliğindeki yabancıların yabancılar çalışma izni talebinde bulunmaları halinde, sözleşme veya ihalede belirtilen süre için yabancılar çalışma izni kendilerine  istisnai olarak verilebilir.


11. Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmeler, kültür kurumlarında görevlendirilenler ile din kurumlarında görev alacak yabancıların, yabancılar çalışma izni; Türkiye’de bulunan büyükelçilik veya konsolosluklar bünyesinde faaliyet gösteren okullardaki yabancı öğretmelere, Türkiye’de yabancı ülkelerin kültür kurumlarındaki görevlilerine, din kurumlarında görevlendirilecek din görevlilerine, çalışmak üzere ikamet izinleri İçişleri Bakanlığınca verilir. Bu konulardaki yabancılar çalışma izni başvuruları Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılır.

4817 SAYILI YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ HAKKINDAKİ KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN 13 ÜNCÜ MADDESİ UYARINCA BELİRLENEN VE 2/8/2010 TARİHİNDE UYGULANMAYA BAŞLANILAN YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ TALEPLERİNE İLİŞKİN OLARAK BAŞVURU SAHİBİ İŞYERLERİNİN VE YABANCILARIN KARŞILAMASI ZORUNLU OLAN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:


1. Yabancılar Çalışma izni talep edilen işyerinde en az beş T.C. vatandaşının istihdamı zorunludur. Yabancılar çalışma izni isteyen yabancının şirket ortağı olması halinde beş kişilik istihdam şartı, Bakanlıkça verilecek bir yıllık yabancılar çalışma izninin son altı ayı için aranır. Aynı işyerinde birden fazla yabancı için yabancılar çalışma izni talebinde bulunulması durumunda, yabancılar çalışma izni verilen ilk yabancıdan sonraki her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamı şartı aranacaktır.

2. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin ödenmiş sermayesinin en az 100.000 TL veya brüt satışlarının en az 800.000 TL veya son yıl ihracat tutarının en az 250.000 ABD Doları olması gerekmektedir.

3. Yabancılar çalışma izni kapsamında Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinde 2 nci madde, yabancı devlet havayollarının Türkiye temsilciliklerinde, eğitim sektörü ve ev hizmetlerinde çalışacak yabancıların yabancılar çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ise, 1 inci ve 2 nci maddeler uygulanmayacaktır.

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışma izni isteyen şirket ortağı yabancının, 40.000 TL’den az olmamak üzere sermaye payının en az yüzde 20 olması zorunludur.

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında İşveren tarafından yabancıya ödeneceği beyan edilen aylık ücret miktarının yabancının görev ve yetkinliği ile bağdaşır seviyede olması zorunludur. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya ödenecek ücretin en az;

                a. Yabancılar çalışma izni alan Üst düzey yöneticiler, pilotlar ve ön izin talebinde bulunan mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

                b. Yabancılar çalışma izni alan Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı,

                c. Yabancılar çalışma izni alan Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar, öğretmenler ile psikolog, fizyoterapist, masör, masöz, müzisyen, sahne sanatçısı, akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak yabancılar asgari ücretin 3 katı,

                d. Yabancılar çalışma izni alan Ev hizmetleri ile diğer mesleklerde ( Satış elemanı, pazarlama-ihracat görevlisi gibi görevler ) çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1 katı olması gerekmektedir.

6. Bünyelerinde izinli masaj salonu bulunduğunu kanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli en az dört yıldızlı turizm işletmeleri ile belgeli tatil köylerinin, masör, masöz ve SPA terapisti gibi uzmanlık ve ustalık gerektiren talepleri yabancılar çalışma izni kapsamında değerlendirmeye alınacak, bu kapsamda bulunmayan işletme ve işyerlerinin talepleri ise yabancılar çalışma izni kapsamında uygun bulunmayacaktır.

7. Eğlence sektörünün ve turizm-animasyon organizasyon firmalarının uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için en az 10 T.C. vatandaşı çalıştırılması halinde her bir yabancı için ayrı ayrı beş T.C. vatandaşı istihdamına ilişkin kota ayrıca uygulanmayacaktır.

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde hüküm bulunan haller ile kamu kurum ve kuruluşlarınca sözleşme veya ihale usulleriyle mal ve hizmet alımı işlerinde yabancılar çalışma izni kapsamında çalıştırılacak yabancılara ilişkin yabancılar çalışma izni taleplerinin değerlendirilmesinde 1 inci ve 2 nci maddelerde belirlenen kriterler uygulanmayacaktır.

9. İleri teknoloji gerektiren işlerde veya aynı vasıflarda Türk uzmanın bulunmadığı hallerde Genel Müdürlük Makamınca verilecek onay üzerine 1 inci ve 2 nci maddelerle belirlenen kriterler yabancılar çalışma izni kapsamında uygulanmayacaktır.

10. Özellik Arzeden Doğrudan Yabancı Yatırım koşullarını taşıyan işletmelerde kilit personel dışında yabancılar çalışma izni kapsamında istihdam edilecek yabancılar için, 1 inci madde ile belirlenen kriter, işletmenin ülke çapındaki tüm işyerlerinde çalışan T.C. vatandaşı sayısı esas alınarak uygulanır.

EĞİTİM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 
3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığından alınmış “Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni” ve “Ruhsatname” 
4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5- Yabancılar çalışma izni kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge  

 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 
3. Değişiklik bulunması halinde, Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı istihdam edecek özel öğretim kurumları için, Milli Eğitim Bakanlığınd
4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 
5. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

 


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi 
4. Değişiklik olması halinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarında yabancılar çalışma izni kapsamında görev alacak yabancılar için Milli Eğitim Bakanlığından alınmış yabancının yeterliliğini gösterir belge 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ EV HİZMETLERİ SEKTÖRÜ

 YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
 

Konutunda Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Yabancı  Çalıştıracak İşverenden İstenen Belgeler:


1. Yabancılar Çalışma İzni başvuru dilekçesi   


2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu,  

3. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında Ev hizmetlisi çalıştıracak işveren Yabancı uyruklu ise Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti  

4. Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında  personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman kuruluşun noter onaylı vekâletnamesi  

 

Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında çalışacak Yabancılardan İstenilen Belgeler:


1. Yabancılar çalışma izni kapsamında, Yurtiçinden yapılacak başvurular için, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi örneği, (Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç)

2. Yabancılar Çalışma İzni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine  yabancılar çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.


3. Yabancılar çalışma izni alacak yabancınınTürkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaportunun sureti  


YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

 
Konutunda Yabancılar Çalişma İzni Kapsamında  Yabancı Çalıştıracak İşverenden İstenilen Belgeler:

1. Yabancılar Çalışma İzni   süre uzatım başvuru dilekçesi  

2. Yabancılar Çalışma İzni Personel Başvuru Formu,  

3. Yabancılar Çalışma İzni    Başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası üzerinden yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından on-line olarak kontrol edilecektir.


4. Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancı personeli istihdam edecek işveren adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirketin  noter onaylı vekâletnamesi  

Yabancılar Çalışma İzni   Kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler:


1. Yabancılar Çalışma İzni   kapsamında çalışacak yabancıların Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti

 2. Önceki Yabancılar Çalışma İzni belgesi ve üst yazısı  

3. Bakanlıkça verilmiş bulunan yabancılar çalışma izni sürelerini kapsayan yabancılar çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

 

SAĞLIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 


YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi 

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

TURİZM SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

  HAVACILIK SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Yabancılar Çalışma İzni Kapsamında İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi   

Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, Pilot olarak istihdam olunacak yabancılar için Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pilot lisansı örneği,
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

 YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

4. Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken  

EĞLENCE SEKTÖRÜ YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi    

 6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı bonservis. (Çalışma izni istenilen yabancının sanatçı olarak uluslararası üne sahip veya aynı düzeyde yabancı işletmelerde program yaparak çalışmış olduğunu gösteren bonservisinin üzerinde 1961 Lahey Sözleşmesine göre apostil şerhi veya Dış Temsilcilik tasdik şerhi bulunacaktır.) 

5. Türkçe ve yabancının dilinde düzenlenen iş sözleşmesi, (İşveren ve yabancının ıslak imzaların bulunduğu iş sözleşmesi elektronik başvuru esnasında taranılarak on-line olarak, ayrıca kağıt ortamında da gönderilecektir.
Eğlence Sektöründe Çalıştırılacak Yabancıların İş Sözleşmelerinde Aşağıda Belirtilen Hususların Yer Alması Zorunludur.
a. Yabancı sanatçıların çalışma sürelerini müteakip ülkelerine dönüşlerinde, dönüş biletleri ile yol masraflarının işverenlikçe karşılanacağını taahhüt edeceklerine ilişkin kayıt, 
b. Ücretin her altı ayda bir değişen asgari ücretin üç katından daha düşük olamayacağına ilişkin taahhüt, 
c. İşyeri Vergi Numarası, 
d. Çalışanın haklarının yanı sıra, gerektiğinde danışılmak üzere 155 Polis İmdat ve 157 insan Ticareti Mağdurlarına Yönelik Yardım hattı, 170 yardım hattı numaraları ile Bakanlığımız ilgili Bölge Çalışma Müdürlüklerinin irtibat telefonları yer alacaktır.

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 


1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni kapsamında prsonel çalıştıracak belgeli turizm işletmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan alınmış işletme ve yatırım belgesi, Belgeli işletme değil ise Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi      

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  

DİĞER SEKTÖRLER YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

 
YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İLK BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler: 

1. Yabancılar çalışma izni başvuru dilekçesi 

2.Yabancılar çalışma izni  Personel Başvuru Formu, 


3.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak şirketin Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu 

5. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet durumlarını gösterir belge 

6. Yabancılar çalışma izni başvurusu yapan Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşların (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge 

7. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancılar çalışma iznine bağlı  uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu   

6. Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman şirket noter onaylı vekâletnamesi 


Yabancılar çalışma izni kapsamında Yabancıdan İstenilen Belgeler: 
1- Yabancılar çalışma izni Yurtiçinden yapılacak başvurular için Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç olmak üzere müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli ikamet tezkeresi. www.ikamettezkeresi.org tarafından temin edilebilmektedir.

2- Yabancılar çalışma izni talebinde bulunan yabancının geçerli ikamet tezkeresi olmaması halinde ise, yabancının yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izni ve vize başvurusu yapması zorunludur.
3-yabancılar çalışma izni alacak yabancının  Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
4- Yabancılar çalışma izni alacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti, 
5-Mesleki hizmetler kapsamında yabancılar çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ek olarak, yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” 

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ UZATMA BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 
Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşveren Kurumdan İstenilen Belgeler:
 

1. Yabancılar çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi

 
2. Yabancılar çalışma izni Personel Başvuru Formu, 

 
3. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

4. Değişiklik bulunması durumunda, Yabancılar çalışma izni talep eden sağlık hizmeti veren kuruluşlar için ilgili mercilerinden (İl Sağlık Md.) alınmış faaliyet izin belgesi

5.Yabancılar çalışma izni kapsamında yabancı çalıştıracak İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge 


6. Yabancılar çalışma izni kapsamında personel istihdam edecek kurum ve kuruluş adına “kullanıcı” sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan uzman danışma şirketinin noter onaylı vekâletnamesi 

7. Yabancılar çalışma izni başvuru formunda belirtilen yabancının SGK sigortalı sicil numarası ile işyerinin SGK sicil numarası üzerinden işyerine ve yabancıya ilişkin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediği, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından   on-line olarak kontrol edilecektir.


Yabancılar Çalışma İzni Alacak Yabancıdan  İstenilen Belgeler: 
1. Yabancılar çalışma izni kapsamında çalışacak yabancının Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti 
2.Yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının  Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı 
3. yabancılar çalışma izni kapsamındaki yabancının Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi  
4.Mühendis, mimar ve şehir plancısı olarak yabancılar çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 36’ncı maddesine istinaden alması gereken geçici üyelik belgesi  

AŞAĞIDAKİ KONULARDAN BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEDİKLERİNİZİN ÜZERİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ


OTURUM İZNİ

YABANCILAR OTURMA İZNİ

YABANCILAR İÇİN HABER

İKAMET TEZKERESİ

İKAMET İZNİ

OTURMA İZNİ

YABANCI OTURMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÖĞRENCİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR

YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ

İKAMET TEZKERESİ ALABİLİR MİYİM (YESTURK)

BU SİTE YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN MALIDIR. SİTEDEKİ BİLGİLER VE RESİMLER İZİNLİ VEYA İZİNSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILIR.YASAL UYARI

E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!


e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.
KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

HERKESE 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ. TIKLAYIN SİZİN DE İKAMET TEZKERENİZ OLSUN