YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ VE OTURMA İZNİYABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİC. LTD. ŞTİ.

BİR YILLIK ÇALIŞMA İZNİNİZ BİZDEN, ÇALIŞMAK SİZDEN

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ İÇİN SİZİ BEKLİYORUZ.

       (0 212)  572 86 77      bilgi@yabancilar.com.tr

YABANCI DOKTORLAR YABANCI HEMŞİRELER

YABANCI DOKTOR YASASI VE YABANCI HEMŞİRE YASASI (ÇALIŞMA İZNİ YASASI) ÇIKTI

Yabancı doktorların ve yabancı hemşirelerin Türkiye’de çalışmasının önünü açan KHK resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren yeni yasaya gore yabancı doktorların öncelikle tıp fakültelerinde eğitim almış  olmaları gerekmektedir. Türkiye’de  ellerindeki diplomaları ve not döküm belgeleri (transcript) ile müracaatta bulunan yabancı doktorların bu belgeleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından ve Üniversite Tıb Fakültesi Profesörler Meclisinden seçilmiş bir jüri heyeti tarafından değerlendirilmeye alınarak Türkiye’de faaliyet gösteren tıp fakültelerinin dersleri ile uyumu karşılaştırılacak. Uyumlu olanlar onaylanarak kütüğe kayıt edilecek. Uyumsuz olanlar ise eksik dersleri aldıktan sonar sınava tabii tutulacak. Sınavı geçenler yine kütüğe kayıt edilecekler.

Aynı KHK ile hemşirelerle ilgili olarak da yabancı personelin önü açıldı. Kanundaki  “Türk Kadınları” ifadesi kaldırılarak, hemşirelik için hemşire ünvanının alınması yeterli bulundu.

YABANCI DOKTORLAR YASASI – YABANCI HEMŞİRELER YASASI – YABANCI SAĞLIK PERSONELİ YASASI

Bilindiği üzere 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yabancı sağlık personelinin – yabancı doktorların – yabancı hemşirelerin Türkiye’de çalışmasının yolu açılmış, hemşirelik ve doktorluk Türkiye’de yabancılar için yasaklı meslekler kapsamından çıkarılmıştı. Belirtilen yabancı doktorlar yasası – yabancı hemşireler yasası – yabancı sağlık personeli yasası  hükmünde kararnameye dayanılarak ilgili yönetmelik çıkarılıp,  22.02.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

 

YABANCI DOKTORLAR YASASI – YABANCI HEMŞİRELER YASASI – YABANCI SAĞLIK PERSONELİ YASASI KİMLERİ KAPSIYOR?

Yönetmelik diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç özel sağlık kuruluşlarında çalışacak tüm yabancı sağlık meslek (yabancı doktorlar ve yabancı hemşireler dahil) mensuplarını kapsamaktadır. Buna göre diş hekimleri, eczacı, ebe ve hastabakıcı ünvanının dışındaki tüm yabancı sağlık mensupları (yabancı doktorlar ve yabancı hemşireler dahil) Türkiye’de sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışmak için müracaat hakkına sahip oldular.

 

YABANCI DOKTORLAR YASASI – YABANCI HEMŞİRELER YASASI – YABANCI SAĞLIK PERSONELİ YASASINA GÖRE ÇALIŞACAKLARIN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR 

 Tekrar hatırlatmakta fayda var. diş hekimi, eczacı, ebe ve hastabakıcılar hariç olmak üzere yabancı doktorlar, yabancı hemşireler ve diğer yabancı sağlık personeli Türkiye’de sadece özel sağlık kuruluşlarında çalışabileceklerdir. Yabancı doktorların, yabancı hemşirelerin ve diğer yabancı sağlık personelinin Türkiye’de yabancılar çalışma izni müracaatlarını yapmadan evvel aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

a) Denkliği onaylanmış diploma ve/veya uzmanlık belgeleri.

b) Diploma ve/veya uzmanlık belgelerinin Bakanlıkta tescillerinin yapıldığına dair belge.

b) Kendi ülkesinden mesleğini icra etmesine kanunen engel hali bulunmadığını gösterir belge.

c)Üniversitelerin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezleri tarafından yapılan Türkçe dil sınavında Avrupa Dil Portfolyosu kriterlerine göre (B) veya üzeri seviyede başarılı olmak.

d) Hekimler için, zorunlu mesleki malî sorumluluk sigortası yaptırmak.

e)İl Sağlık Müdürlüğünden onay almak

f) Mesleğini icra etmesinin Sağlık Bakanlıkça uygun bulunduğuna dair belge.

Belirtilen belgeler hazırlandıktan sonra, yabancı doktorlar yasası – yabancı hemşireler yasası – yabancı sağlık personeli yasası kapsamında çalışmak isteyen yabancı doktor, yabancı hemşire ve yabancı sağlık personeli, diğer mesleklere mensup Türkiye’de çalışmak isteyen yabancıların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yabancılar çalışma izinlerini almak için yapması gereken  diğer tüm işlemleri yapmaları gerekmektedir. Diğer meslek mensuplarının yabancılar çalışma izni süreçlerini www.yabancilarcalismaizni.info sayfasından öğrenebilirsiniz.

Yukarıdan da anlaşılacağı üzere yasa kapsamında gerekli belgeleri hazırlayan yabancı sağlık personeli devamında, yabancılar çalışma izni çıkartabilmek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının normal yabancılar çalışma izni prosedürlerini de uygulamak zorundadırlar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı yeni uygulamaya göre yabancılar çalışma izni müracaatları sadece elektronik ortamda yapılabilmektedir. Online (elektronik) ortamda yabancılar çalışma izni başvurusu yapabilmek için  aşağıdaki şekillerde giriş yapılabilmektedir.

a. PTT şubelerinden sadece T.C. vatandaşlarına verilen e-devlet şifresi alınması suretiyle,
b. Cep telefonu veya hattınıza kayıtlı T.C vatandaşlarına mahsus mobil imza ile giriş yapılarak,
c. T.C vatandaşlarına mahsus Elektronik imza kartı veya dijital imza ile giriş yapılarak,

Giriş yöntemlerinden de anlaşılacağı üzere, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar yabancılar çalışma izni işlemleri için   yabancıların sisteme girmeleri mümkün değildir. Yabancılar çalışma izni işlemlerinin yapılabilmesi için, yabancının,   işverenin veya bağımsız çalışan olarak başvuracak ise şirket yetkilisinin, uzman bir danışmana vekalet vermesi gerekmektedir.

Konu hakkındaki sorularınız ve yabancılar çalışma izni almak için lütfen 0.212.572.86.77 nolu telefonu arayınız

Tüm yabancı sağlık personelimize ve Türkiye’mize hayırlı olmasını dileriz.

 Ayrıntılı bilgi için: 0212 572 86 77

YASAL UYARI

E-DEVLET ŞİFRESİ UYARISI!


e-devlet şifrenizi kimseye vermeyiniz!
E-devlet şifresi size özel bir şifredir. Lütfen şifrenizi kimseye vermeyiniz. E-devlet şifreniz kullanılarak, sizin bilginiz dışında pek çok işlem yapılabilir.
Firmamız çalışma izni işlemlerinde kendisine ait olan Kurumsal e-devlet şifresini kullanmaktadır. Hiç bir zaman sizin e-devlet şifrenizi istememektedir.
KAMPANYALAR

ÇALIŞMA İZNİ ALDIĞIMIZ MÜŞTERİLERİMİZİN ÇALIŞMA AMAÇLI İKAMET TEZKERELERİNİ ÜCRETSİZ YAPIYORUZ

HERKESE 1 YILLIK İKAMET TEZKERESİ. TIKLAYIN SİZİN DE İKAMET TEZKERENİZ OLSUN